خدایاتوراعاشق دیدم وغریبانه عاشقت شدم تورابخشنده پنداشتم وگناه کارشدم توراوفاداردیدم وهرجاکه رفتم بازگشتم توراگرم دیدم ودرسردترین لحظات به سراغت آمدم تومراچه دیدی که وفادارماندی؟؟؟
/ 0 نظر / 0 بازدید

نامه ای ازیه گم شده

گم شدم سرگردونم دیگه قدرت تشخیص خوب روازبدازدست دادم نمیدونم بایدچی کارکنم نمیدونم چه کاری عاقبش چیه نمیدونم جرااینجوری شدم چرابه اینجارسیدم  دیگه خودمومیشناسم یه خودم اعتمادندارم نمیدونم چی درانتظارمه ازهمه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 3 بازدید
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
41 پست